Share:

     

Kế toán 3T Soft (Việt - Anh)


20,000,000đ


Mã sản phẩm: 3TSoftVE
Lượt xem: 2936

Số lượng:
PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3T SOFT (Tiếng Việt - Anh)
 
Sử dụng được cả 2 ngôn ngữ Việt - Anh (giao diện, biểu mẫu)
Hỗ trợ áp dụng theo QĐ15, TT200
Kết xuất ra hỗ trợ kê khai
Không giới hạn số lượng máy cài đặt
Sử dụng được trên nhiều máy, dữ liệu tập trung (1 máy chủ, nhiều máy con)

Các sản phẩm cùng loại