• CPU: Intel Xeon E3-1225v5(3.3 GHz,8MB)
  Ram: 8GB (2x4GB RAM)
  Hdd: 1TB HDD
  ODD: DVDRW
  Xử lý đồ họa: 2GB Nvidia Quadro,1 DP to SL DVI Adapter
  Mouse,Keyboard
  OS: Ubuntu
  Bảo hành: 3 năm
  Chưa bao gồm màn hình

  ĐẶT HÀNG

  24,200,000

  VNĐ

 • Vi xử lý: Intel Core i7-6700(3.4 GHz,8MB)
  Bộ nhớ: 8GB (2x4GB RAM)
  Đĩa cứng: 1TB HDD
  Đĩa quang: DVDRW
  Xử lý đồ họa: 2GB Nvidia Quadro,1DP to SL DVI Adapter
  Hệ điều hành: Ubuntu
  Bảo hành: 3 năm

  ĐẶT HÀNG

  26,300,000

  VNĐ

 • Vi xử lý: Intel Xeon E5-1607v3(3.1GHz,10MB)
  Bộ nhớ 8Gb (2x4GB RAM)
  Đĩa cứng: 1TB HDD
  Đĩa quang: DVDRW
  Xử lý đồ họa: 2GB Nvidia,1 DP to SL DVI Adapter
  Hệ điều hành: Win 7 Pro
  Bảo hành: 3 năm

  ĐẶT HÀNG

  40,700,000

  VNĐ

 • Vi xử lý: Intel Xeon E5-1620v3(3.5GHz,10MB)
  Bộ nhớ: 8GB (2x4GB RAM)
  Đĩa cứng: 1TB HDD
  Đĩa quang: DVDROM
  Xử lý đồ họa: 4GB Nvidia Quadro,1 DP to SL DVI Adapter
  Hệ điều hành: Win 7 Pro
  Bảo hành: 3 năm

  ĐẶT HÀNG

  49,000,000

  VNĐ