Đây là những nhân viên IT có tâm nhất Hệ Mặt Trời

     

Nhìn những bức ảnh này, bạn sẽ không thể nghĩ rằng nhân viên IT là những người bừa bộn, không có mắt thẩm mỹ.

 

Ai cũng nghĩ rằng nhân viên IT là những người bừa bộn, không có mắt thẩm mỹ. Thế nhưng suy nghĩ đó sẽ phải thay đổi hoàn toàn sau khi bạn xem xong những hình ảnh này, để thấy rằng nhân viên IT cũng là những người rất ngăn nắp.

 


Dây nào ra dây đấy.

Dây nào ra dây đấy.

 

 


Vô cùng ngăn nắp.

Vô cùng ngăn nắp.

 

 


Và gọn gàng.

Và gọn gàng.

 

 


Xếp dây rất có tâm.

Xếp dây rất có tâm.

 

 


Thế này thì lúc sửa chữa cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Thế này thì lúc sửa chữa cũng đơn giản hơn rất nhiều.

 

 


Rất nhiều dây, nhưng không sợi nào bị rối.

Rất nhiều dây, nhưng không sợi nào bị rối.

 

 


Nhìn hoa cả mắt.

Nhìn hoa cả mắt.

 

 


Sắp xếp dây cáp gọn gàng tưởng như không có nhiều ý nghĩa. Nhưng hãy so sánh giữa hai bức hình này.

Sắp xếp dây cáp gọn gàng tưởng như không có nhiều ý nghĩa. Nhưng hãy so sánh giữa hai bức hình này.

 

 


Cũng khá mất công đấy.

Cũng khá mất công đấy.

 

 


Nhiều dây cáp cũng phải được xếp gọn gàng.

Nhiều dây cáp cũng phải được xếp gọn gàng.

 

 


Trông giống những con trăn đang cuốn mình.

Trông giống những con trăn đang cuốn mình.

 

 


Quá hoàn hảo.

Quá hoàn hảo.

 

 


Làm việc tại đây cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Làm việc tại đây cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

 

 


Ít dây cũng phải được sắp xếp cẩn thận.

Ít dây cũng phải được sắp xếp cẩn thận.

 

 


Đi dây thật đẹp.

Đi dây thật đẹp.

 

 


Quá nhiều dây cáp.

Quá nhiều dây cáp.

 

 


Loại nào ra loại đấy.

Loại nào ra loại đấy.

 

 


Đơn giản mà đẹp.

Đơn giản mà đẹp.

 

 


Nhìn loằng ngoằng, nhưng thật ra lại rất rõ ràng ngăn nắp.

Nhìn loằng ngoằng, nhưng thật ra lại rất rõ ràng ngăn nắp.

 

 


Ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Ai nhìn cũng phải trầm trồ.

 

 


Để tâm một chút, mọi thứ sẽ thay đổi.

Để tâm một chút, mọi thứ sẽ thay đổi.

 

 


Trước và sau khi dọn dẹp.

Trước và sau khi dọn dẹp.

 

 


Rất có mắt thẩm mỹ.

Rất có mắt thẩm mỹ.

Theo: GENK

http://genk.vn/day-la-nhung-nhan-vien-it-co-tam-nhat-he-mat-troi-20170308154010864.chn